Press release from Companies

Publicerat: 2024-03-26 09:16:38

I Love Lund AB (publ): I Love Lund AB följdinvesterar i Parlametric AB

I Love Lund AB investerar en halv miljon kronor i Parlametric AB, vilket blir vår femte följdinvestering i bolaget.

Bakgrund och motiv

Sedan 2020 har Lundaföretaget Parlametric AB, som erbjuder avancerade tjänster inom språkanalys, haft en prominent plats i I Love Lunds investeringsportfölj. Vi i I Love Lund har nu valt att investera ytterligare en halv miljon kronor, motsvarande 50 aktier à 10 000 kr/st. Bolaget har nu i sin senaste emission tagit in 4 miljoner kronor i en övertecknad emission.

Parlametric AB grundades 2017 i Lund och är ett Analysis-as-a-Service-bolag. Med hjälp av AI-teknologi samt egenutvecklad mjukvara gör företaget det möjligt att analysera data hämtad från kvalitativa datakällor och omvandla detta till lättförståelig statistik. Idag erbjuder företaget två produkter; kundinteraktionsanalyser samt marknadsundersökningar. Kundinteraktionsanalys är utvecklat för att hjälpa företag analysera sina kunders behov och problem och därmed optimera sin ärendehantering. Data hämtas från olika kanaler såsom kundtjänst, säljavdelning eller via e-mail.

Med hjälp av det nya emissionskapitalet planerar Parlametric att kapitalisera upp bolaget för att kunna bearbeta de allra största potentiella kunderna, anställa fler utvecklare för plattformen i samband med påbörjad internationalisering, samt accelerera utvecklingen av tjänster som efterfrågas inom nya kundsegment.

I Love Lunds och Parlametrics behov kompletterar varandra väl då I Love Lunds roll i det lokala finansiella ekosystemet är att typiskt investera i tillväxtbolag i ett tidigt skede. En röd tråd är att målbolagen ska få arbeta fritt som tidigare, men där synergier kan uppstå med den expertis som finns inom I Love Lund och vårt nära nätverk som kan ge understöd vad gäller strategier och styrning. Anders Dahlin, ordförande för I Love Lund, har tagit plats i Parlametrics styrelse.

 

Kommentarer

Björn Englunds, VD för I Love Lund, kommentar:

-          Vi har kontinuerligt understött bolagets utveckling. Med emissionskapitalet och förstärkt ledningteam och styrelse förväntas lönsamheten nås redan i år 2024, kombinerat med bibehållen tillväxttakt. För det kapital, nätverk och kompetens som I Love Lund ger, förväntas Parlametric leverera både god värdeutveckling och Lundanytta säger I Love Lunds VD Björn Englund.

 

Parlametrics VD, Ossian Loive kommenterar ägandet och partnerskapet så här:

-          Vi är både glada och stolta över att I Love Lund, med sin starka lokala förankring, fortsätter att investera i Parlametric. ILL har varit med sedan vår kommersialiseringsfas påbörjades och har bidragit på flera sätt till vår framfart. Vi har även lyckats få Anders Dahlin som ny styrelseledamot. Hans kompetens kommer att vara en värdefull tillgång i vårt strategiska arbete framåt. Vi ser nu med förväntan fram emot vår kommande tillväxtresa.

 

Läs mer om Parlametric här: www.parlametric.com

 

 

För mer information, kontakta:

Björn Englund, VD I Love Lund AB
Telefon: +46 735 29 53 33, e-post: bjorn.englund@ilovelund.se

Ossian Loive, VD Parlametric AB
Telefon: +46 703 21 25 52, e-post: ossian.loive@parlametric.com

 

Om I Love Lund AB (publ):

I Love Lund AB är ett idéburet investeringsbolag som investerar i bolag med stark anknytning till Lund, företrädesvis i onoterade tillväxtbolag med innovationshöjd och i tidig utvecklingsfas. I kärnverksamheten ingår även att skapa mötesaktiviteter för aktieägare och intressenter. Investeringsportföljen består idag av över femtio målbolag, har en bred och diversifierad sammansättning och som ska reflektera dagens och morgondagens lokala/regionala näringsliv. I Love Lund är noterat på Spotlight Stock Market. Mer information finns på www.ilovelund.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om I Love Lund AB (publ)