Press release from Companies

Publicerat: 2024-04-08 09:28:35

Provide IT Sweden AB: VD Nyhetsberv, april

Bästa investerare, 

Under april månad har vi minskat bolagets kostnader gentemot tidigare månader. Vi har bland annat flyttat huvudkontoret i Göteborg, och minskat andra fasta kostnader som nu är lägre än senaste två åren. Vi arbetar hårt med att förbättra omsättningen och beräknar göra fler konsultaffärer inom snar tid.

Vänliga hälsningar
Bawan Faraj
VD, Provide IT Sweden AB (publ)
Telefon: 0762-519 670
E-post: bawan@provideit.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Provide IT Sweden AB