Press release from Companies

Publicerat: 2024-04-23 19:57:14

Spermosens AB (publ): Spermosens utser Tore Duvold till ny VD

Spermosens meddelar idag att Tore Duvold tillträder som ny VD för Spermosens från och med den 1 maj 2024.

Tore Duvold tillträder som ny VD för Spermosens från och med den 1 maj 2024. Med en imponerande bakgrund inom life science-sektorn och mer än 25 års erfarenhet av ledarskap och innovation kommer Tore att bidra med värdefull expertis till Spermosens fortsatta resa. Tore har en doktorsexamen i bioorganisk kemi från Université Louis Pasteur i Frankrike och har genomgått ledarskapsutbildningar vid INSEAD och IMD. Tore har innehaft ledande befattningar som SVP på LEO Pharma AS och som VD för företag som Edvince AB, Coegin Pharma AB, Innovation Fund Denmark och Aker BioPharma AS. Hans meritlista inkluderar en gedigen erfarenhet av att etablera nya företag, säkra finansiering och bygga betydelsefulla internationella partnerskap. Vi ser fram emot att samarbeta med Tore och dra nytta av hans omfattande erfarenhet för att utveckla och kommersialisera Spermosens unika lösningar till förmån för miljontals människor med behov av fertilitetsbehandling.

 

Ulrik Nilsson, nuvarande interim VD och CFO, kommer att fortsätta i sin roll som CFO.

 

 Det är med stor glädje och ödmjukhet som jag tillträder som VD för Spermosens. Jag ser fram emot att leda företaget och bidra till att utveckla och förbättra våra unika lösningar inom fertilitetsbehandling. Tillsammans med det engagerade teamet ser jag fram emot att skapa positiva resultat och göra en skillnad för våra framtida kunder och miljontals människor över hela världen som behöver vår hjälp, ” säger Tore Duvold.

 

Jag är mycket glad att Tore tackat ja till rollen som VD för Spermosens. Med Tores breda och gedigna erfarenhet från tillväxtbolag inom life science och den fas som Spermosens befinner sig i kommer vara viktig för bolagets fortsatta utveckling mot kommersialisering.”, säger Eva Nilsagård, styrelseordförande i Spermosens.

 

 ”Jag vill också passa på att tacka Ulrik Nilsson för ett mycket värdefullt arbete under den tid som han upprätthållit rollen som interim VD. Han har på ett systematiskt sätt byggt upp en stabil grund för bolaget, etablerat flera viktiga partnerskap och banat väg framåt mot kommersialisering”, säger Eva Nilsagård, styrelseordförande i Spermosens.

 

 

För mer information vänligen kontakta:

info@spermosens.com

Eva Nilsagård, styrelseordförande

 

 

 

Spermosens AB (publ)

Spermosens mål är att förbättra manlig fertilitetsdiagnostik och behandling genom introduktion av banbrytande produkter. Spermosens första patenterade produkt JUNO-Checked mäter bindningsförmågan mellan spermie och äggcell, vilket är en förutsättning för naturlig befruktning. Resultaten bedöms kunna hjälpa läkare att välja lämplig behandlingsmetod, vilket bidrar till fler lyckade IVF-behandlingar, minskat lidande och ökad livskvalitet. WHO uppskattar att mer än 48 miljoner par är drabbade av infertilitet, varav hälften helt eller delvis orsakas av en manlig faktor. Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stockmarket. Aktierna har ISIN-kod SE0015346424 och handlas under kortnamnet SPERM. För mer information, se www.spermosens.com

 

 


Denna information är sådan som Spermosens är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-04-23 19:57 CET.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Spermosens AB (publ)