More from the company

Publicerat: 2024-04-30 14:44:51

Amhult 2 AB: Månadsrapport april, 04-2024

April har bjudit på lite annat än den våren vi längtat efter – åtminstone vädermässigt. Vi har dock inte hängt läpp för det utan fortsatt vårt arbete här ute i Amhult.

Kv. Hercules norra hus är numera uppe ur marken och uthyrningsprocessen fortsätter. Vi ser inga hinder mot att få alla lägenheter uthyrda före inflyttning, efterfrågan har inte dalat sedan inflyttningen av kv. Spitfire och i första hand är det hälften så många lägenheter som ska flytta in om ca ett år. 

Arbeten med bottenplattan är färdigställda. Källarytterväggar för garage och under södra huset fortsätter ungefär en månad till. Arbete med stommen för det norra huset beräknas bli klart ca augusti månad. En överdäckning av garage och resterande del som utgörs av det södra huset monteras under vecka 18 och 19. Markarbetena pågår längs med Flygfältsgatan och mot kv. India den närmsta månaden.

Årsstämman har också avhandlats den 23 april på Kulturhuset Vingen. Ledamöterna i styrelsen omvaldes, likväl revisor BDO med Katarina Eklund som huvudansvarig revisor. Styrelse och VD befriades från ansvar för räkenskapsåret och det beslutades att ingen utdelning görs för att konsolidera företaget inför kommande byggnationer.

Utdrag ur VD:s tal vid stämman:

”År 2023 har bjudit på två särskilt roliga händelser, inflyttning av kv. Spitfire samt första spadtaget för kv. Hercules. Omsättningen har ökat för åttonde året i rad vilket är väldigt roligt att kunna visa, resultatet som tidigare också ökat för varje år tyngs dock av ökade räntekostnader vilket beror på den snabbt och kraftigt höjda styrräntan under år 2023. Vi arbetar vidare med vår ansökan om detaljplaneändring för fastigheten Amhult 108:4, det vi kallar kv. Hercules södra hus, som kom med i stadsbyggnadsnämndens startplanen för år 2024. Efter kv. Hercules har vi endast kv. Utrikesflyget kvar att projektera och det arbetet fortsätter under år 2024. I Torslandaområdet händer det mycket, där byggnationen av Northvolt och Volvos batterifabrik sticker ut som en verksamhet som kommer generera 3 000 nya arbetstillfällen – och då räknar vi inte med indirekta arbetstillfällen som skapas. Vi ser bakåt med stolthet och framåt med stark tro på en fortsatt hög efterfrågan på våra objekt.”

Under månaden avtackade vi vår biträdande förvaltare som vi önskade lycka till, och välkomnade vår nya biträdande förvaltare Victor Olsson – som vi också önskade lycka till. Skämt åsido, Victor har i skrivande stund avklarat sin första vecka hos oss och vi ser fram emot många år med Victor i vårt team.

Vi fokuserar på att bygga hyresrätter som bostadsform, det passar in i vårt bolags idé om långsiktighet. Den senaste tiden har dock bilden har hyresrätten blivit missvisande, och ses som ett alternativ för de som inte har råd att äga sitt boende. Jag vill därför viga de sista raderna i detta brev åt att sprida en annan bild av hyresrätten. Hyr du ditt boende släpper du taget om en stor stress många i livet känner, sin boendeekonomi, eftersom hyresvärden står för all ekonomisk risk medan din egen hyra endast ändras en gång om året. Du är inte beroende av fastighetsmarknaden utan kan ändra din boendesituation enkelt och snabbt när livet förändras. Du kan budgetera för ett annat sparande och investera varierat. Hyresrätten mildrar stress och ökar flexibiliteten, och det tror jag är viktigt i dagens hektiska samhälle.

På återhörande.

Emilie Loft
VD

Emilie Loft
0709 76 89 03
emilie@amhult2.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amhult 2 AB