Press release from Companies

Publicerat: 2024-05-06 08:40:00

Vultus AB: Vultus delårsrapport januari – mars 2024

Vultus AB (publ) publicerar delårsrapport för perioden januari – mars 2024. Fullständig rapport finns tillgänglig på bolagets hemsida (www.vultus.se) samt som bifogad fil.

Första kvartalet 2024

 • Nettoomsättningen uppgick till 313 (164) TSEK, en ökning med 91%.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1 460 (-2 216) TSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,1303 (-0,5053) SEK.

 

Händelser under perioden

 • Vultus meddelar i januari att bolaget lanserar en ny IT-plattform tillsammans med Softwerk AB. IT-plattformen gör det möjlighet för partners och organisationer inom jordbrukssektorn att få en skräddarsydd plattform med Vultus tjänsteutbud till sina medlemmar och kunder.

 

 • Vultus meddelar i januari att bolaget utser Fredrik Johansson som Chief Marketing & Communication Officer (CMCO) som en del av bolagets tillväxtstrategi.

 

 • Vultus meddelar i februari att bolaget ingår samarbete med Skånesemin. Samarbetet omfattar Vultus analystjänster för precisionsodling av vall (fodergräs), vilket kommer att inledas med en pilotstudie som kommer att löpa gemensamt fram till juli 2024. Efter framgångsrikt genomförande av pilotstudien inleds kommersiella förhandlingar för att erbjuda tjänsten till Skånesemins medlemmar.

 

 • Vultus meddelar i februari att Toyama do Brasil Máquinas Ltdas ("Toyama") återförsäljarnätverk, som omfattar 7 000 butiker, går live på Vultus nya plattform. Intäkterna uppgår initialt till cirka 1,5 MSEK i fasta avgifter och kommer att öka med den rörliga kostnaden per analyserat hektar.

 

 • Vultus meddelar i mars ett utökat samarbete med Lunds universitetsinstitution för naturgeografi och ekosystemvetenskap. Samarbetet inkluderar utbyte mellan institutionen och Vultus om information, idéer och lösningar kring tillämpningsområdena klimat, miljö, jord- och skogsbruk.

 

 • Vultus meddelar i mars att bolaget lanserar en ny tjänst tillsammans med AR Tarim, en del av Agrico och Europlant, för tidigare upptäckt av sjukdomar i potatisgrödor. Tjänsten möjliggör högre precision i hanteringen av bekämpningsmedel och bidrar till att öka avkastningen.

 

Händelser efter periodens utgång

 • Vultus meddelar i april nytt plattformsrekord med 21 000 analyserade fält under en dag. Användarbasen kring bolagets analysplattform fortsätter att växa och samarbetspartnern IFFCO Kisan ger dagligen, genom sitt nätverk av rådgivare, beslutsråd till tusentals odlare med hjälp av Vultus analysplattform.

 

 • Vultus meddelar i april att Styrelsen i Vultus har beslutat att föreslå för aktieägarna i Vultus en riktad nyemission om totalt 1 000 000 aktier till en teckningskurs om 1,00 SEK per aktie. Den riktade emissionen kommer att läggas fram som förslag till beslut vid ordinarie årsstämman. Den föreslagna teckningskursen motsvarar en premie om 54 procent mot avslutet i aktien den 8 april 2024 om 0,648 SEK.

 

För mer information om Vultus, vänligen kontakta
Per Karlsson, VD Vultus AB
Telefon: +46 (0) 70-001 97 01
E-post: per.karlsson@vultus.se
Hemsida: www.vultus.se

 

Om Vultus AB (publ)

Vultus är ett agtech-bolag som erbjuder analyser av grödor och markförhållanden baserat på satellitdata. Genom bolagets plattformstjänst tillhandahåller Vultus beslutsunderlag för effektiva jordbruksmetoder globalt. Vultus aktie (Ticker: VULTS) är noterad på Spotlight Stock Market. För mer information om Vultus verksamhet, besök: www.vultus.se

 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Vultus AB