Reports

Publicerat: 2024-05-22 08:30:00

Sustainion Group AB: Delårsrapport januari - mars 2024

“Ett utmanande första kvartal men ökad kassagenerering och goda förutsättningar för resten av året”

Sammanfattning av perioden januari 2024 - mars 2024

  • Nettoomsättningen uppgick till 38 260 TSEK (43 375), en tillväxt om -11,8 procent, varav -17,3 procent organiskt
  • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2 346 TSEK (5 074), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 6,1 procent (11,7)
  • Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till -1 595 TSEK (1 956)
  • Resultat per aktie före utspädning -0,01 kr (0,00)

Händelser under perioden januari 2024 - mars 2024

  • Sustainions dotterbolag Elpro i Alingsås AB, tar ett kliv framåt genom att välkomna Johanna Nyström som ny VD. Samtidigt stärker bolaget sin kompetens genom att behålla tidigare VD Jesper Ottosson som CTO.

Händelser efter periodens utgång

  • EWF Eco AB, en ledande aktör inom smarta lösningar för städer och offentliga utrymmen, utser Lena Möller som ny VD för bolaget.

VD har ordet

Ett utmanande första kvartal men ökad kassagenerering och goda förutsättningar för resten av året

Första kvartalet började med en mycket stark januarimånad för samtliga bolag. I februari och mars mötte vi en mer avvaktande marknad och omsättningen blev 38,3 MSEK för kvartalet. Detta är något lägre jämfört med fjolårets starka 43,4 MSEK vilket delvis beror på höga jämförelsesiffror från föregående år och kvartalsvariationer. Tillväxten blev därmed negativ med -11,8 procent, varav -17,3 procent organiskt. Omsättningsminskningen påverkade även EBITDA-marginalen negativt, vilken landade på 6,1 procent.

I EWF Eco, med många kommuner som kunder, märker vi att beslutsprocesserna blivit mer långdragna vilket påverkat försäljningen negativt i kvartalet. Något som förhoppningsvis förbättras framöver med lägre inflation och räntesänkningar. Första kvartalet förra året var dessutom dopat med flera större leveranser av restorder på grund av tidigare leveransstörningar. Organisationen har nu stärkts upp, bland annat med en ny VD, Lena Möller, vilket är positivt. Dotterbolaget Leading Light har i mars tecknat ett distributörsavtal med Ahlsell vilket nu möjliggör för dem att sälja bolagets produkter.

EHC Teknik märker av ett ökat intresse för arbetsmiljöfrågor internationellt och bolaget har under kvartalet slutit avtal med ett par nya distributörer i nya länder, bland annat i USA. De nya distributörerna har redan lagt sina första beställningar och vi ser fram emot att utveckla dessa marknader tillsammans. I EnviroClean väntar vi fortfarande på det tyska godkännandet av bolagets nya partikelmätare. Det är en process som dragit ut på tiden men som nu verkar blir klar till sommaren. Till dess bearbetas den nya marknaden flitigt av dotterbolaget i Tyskland för att vara startklara då produkten lanseras. Intresset för partikelmätare börjar även komma igång i andra EU-länder dit vi redan levererat testmaskiner. Vi förväntar oss en god marknad för partikelmätutrustning de närmaste fem till tio åren.

Elpro hade också ett svagare första kvartal på grund av att en del leveranser har skjutits fram till senare under året. Det intensifierade säljarbetet i Elpro börjar dock ge resultat med en god orderingång som följd vilket bådar gott för årets resterande kvartal. Även i Elpro har vi förstärkt organisationen med en ny VD, Johanna Nyström. Tidigare VD stärker nu upp elkonstruktionsavdelningen vilken tidigare varit en flaskhals. Därmed är bolaget nu bättre rustat för att hantera en tillväxt.

Kassaflödet under kvartalet var positivt och uppgick till 7,7 MSEK, vilket har ökat vår befintliga kassa/likviditet från 20 till cirka 25 MSEK. Förutom att vi aktivt arbetar med våra befintliga innehav, fortsätter vi kontinuerligt att söka efter lämpliga förvärv för att komplettera och stärka våra verksamheter.

Efter ett utmanande första kvartal är nu fokus i alla verksamheter att återhämta tappet och stärka vår position framöver. Vi fortsätter vår tillväxtresa!

Brodde Wetter, VD och koncernchef Sustainion Group AB

Se hela rapporten.

Denna information är sådan information som Sustainion Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2024 klockan 08:30 CET.


För ytterligare information:
Brodde Wetter

VD och koncernchef
Sustainion Group AB
070-799 78 72
brodde.wetter@sustainion.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sustainion Group AB