Press release from Companies

Publicerat: 2024-05-23 08:48:31

Railway Metrics and Dynamics Sweden AB: TX Logistik utrustar alla tåg med backkameror från Railway Metrics and Dynamics

TX Logistik, ett av de största godsjärnvägsföretagen i Europa och som tillhör Mercitalia Logistics (FS Italiane Group), utrustar alla tåg i Sverige med backkameror från Railway Metrics and Dynamics (RMD) för att förbättra säkerheten och effektiviteten i sina godstransporter.

TX Logistik, som varje vecka kör 21 rundturer, motsvarande 42 godståg på sträckorna Malmö–Eskilstuna och Malmö-Trelleborg-Eskilstuna, transporterade förra året 57 000 lastbilstrailer, som annars skulle ha belastat svenska vägar. Nästa vecka startar man även upp godstransporter på sträckan Göteborg–Eskilstuna–Umeå.

Långt samarbete

Samarbetet mellan TX Logistik och Railway Metrics and Dynamics sträcker sig långt tillbaka. I Sverige har godsvagnarna utrustats med RMDs Performance Monitoring Units (PMU), vilka övervakar rörelsemönster och acceleration i realtid. Datan analyseras sedan med AI och Machine Learning och kartlägger inte bara loken och vagnarnas status, utan även interaktionen mellan tåg och infrastruktur.

För TX Logistiks del är det också värdefullt att PMU:erna även registrerar och loggar stötar vid vårdslös lastning eller överlastning.  Efter ett kortare inledande test beställdes 100 enheter och idag är samtliga av TX Logistiks 82 godsvagnar som rullar i Sverige utrustade med PMU:er.

Backkameror en självklarhet

TX Logistik var bland de första aktörerna i Sverige att köpa in backkameror till sina lok och även på den nya sträckningen ska loket vara utrustat med kamera. Totalt har TX Logistik nu beställt sju stycken backkameror.

– Samarbetet fungerar bra. Vi har testat backkameran i tuffa förhållanden, regn, is och snö och våra förslag på förbättringar har tagits om hand mycket väl, säger Mats Abrahamsson, Regional Production Manager Sweden.

– Kameran fungerar bra, och den har ett stort värde när man som vi backar in tåg på en kombiterminal. Kamerorna är ju betalda om man bara lyckas undvika en enda incident, fortsätter Mats.

Med en backkamera från RMD blir det också möjligt att ge lokföraren stöd i form av ett par extra ögon. Via en dashboard kan man i realtid följa hur ett tågsätt backas – från vilken plats som helst.  

– Möjligheten att från Skåne se på hur ett tåg backas i Kiruna visade sig vara mer än en kul grej. Det kan ge lokföraren lite extra trygghet till lokföraren, om så skulle behövas, säger Mats Abrahamsson.

– Vi på TX Logistik vill vara väl rustade, och kameran innebär helt klart fördelar för oss.
Och om Arbetsmiljöverket stänger ner möjligheten att färdas på fotsteg för att ha uppsikt i färdriktningen vid backning, så har vi redan gjort våra anpassningar, avslutar Mats Abrahamsson.

Om TX Logistik:

TX Logistik grundades 1999 som ett privat järnvägstransportföretag och upprätthåller ett effektivt europeiskt nätverk med förbindelser i elva länder. Företaget har dotterbolag i Schweiz, Österrike, Danmark och Sverige samt ett lokalt kontor i Italien. Inom sina divisioner Intermodal och Rail Freight utvecklar TX Logistik omfattande järnvägslösningar för kontinentala och maritima transporter samt skräddarsydda koncept för konventionellt gods. Sedan januari 2017 har TX Logistik varit helägt av Mercitalia Logistics S.p.A., ett dotterbolag till Ferrovie dello Stato Italiane.

För mer information, vänligen kontakta:

Jan Lindqvist, VD
Telefon: +46 (0)70-587 76 26
E-mail:
jan.lindqvist@railwaymetrics.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Railway Metrics and Dynamics Sweden AB