Press release from Companies

Publicerat: 2024-05-23 11:45:30

Provide IT Sweden AB: Styrelseledamot avgår på egen begäran

Provide IT Sweden AB (publ) meddelar idag att styrelseledamot Olle Mikkelsen har informerat bolaget om sin avsikt att lämna styrelsen på egen begäran från och med dagens datum.

Bolaget kommer att söka dispens hos marknadsplatsen till kommande årsstämma för att uppfylla marknadsplatsens krav på minst fyra styrelseledamöter.

Denna information är sådan information som Provide IT Sweden AB(publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2024.

Bawan Faraj
VD, Provide IT Sweden AB (publ)
Telefon: 0762-519 670
E-post: bawan@provideit.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Provide IT Sweden AB