Press release from Companies

Publicerat: 2024-05-24 13:39:29

Invoicery Group AB: Invoicery Group AB: Invoicery Groups huvudägare föreslår Marcus Bonsib till ny styrelseledamot

Huvudägaren i Invoicery Group AB,  (”Invoicery”), Stephen Schad kommer vid årsstämman den 5 juni 2024 föreslå att utöka antalet styrelseledamöter i bolaget till fem och vidare i egenskap av huvudägare föreslå Marcus Bonsib till ny ledamot i styrelsen.

Marcus Bonsib har en  finansiell bakgrund med gedigen erfarenhet av bl a aktiemarknaden, M&A och egna investeringar. Marcus erfarenhet förväntas komplettera den nuvarande styrelsen bestående av Regina Sipos, Mats Ottosson, Mia Jurke och Stephen Schad, som alla föreslås för omval vilket presenteras i samband med kallelsen till årsstämman.

Stephen Schad /vd stephen.schad@frilansfinans.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Invoicery Group AB