Press release from Companies

Publicerat: 2024-05-29 09:40:00

Sustainion Group AB: Sustainion Group ökar från 51% till 60,5% ägande i Elpro i Alingsås AB

Sustainion Group AB har idag förvärvat ytterligare 190 aktier motsvarande 9,5% av aktierna i Elpro i Alingsås AB. Efter förvärvet äger Sustainion 60,5% av aktierna i bolaget. Aktierna förvärvas enligt tidigare avtal och till en köpeskilling om 2 500 000 kronor kontant.

I augusti 2021 förvärvade Sustainion 51% av automationstillverkaren Elpro och avtalade då om att förvärva ytterligare 19% i två trancher 2024 och 2025 som en del i ett generationsskifte. Nästa tranch sker enligt tidigare avtal senast den 31 maj 2025 varefter Sustainion kommer att äga 70% av bolaget. Priset på aktierna baseras på bolagets utveckling och där betalning kan ske antingen kontant eller i kombination med aktier i Sustainion.


För ytterligare information:
Brodde Wetter

VD och koncernchef
Sustainion Group AB
070-799 78 72
brodde.wetter@sustainion.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sustainion Group AB