Press release from Companies

Publicerat: 2024-05-30 11:32:39

Railway Metrics and Dynamics Sweden AB: Railway Metrics and Dynamics Sweden AB (publ) har erhållit godkännande för avnotering från Spotlight Stock Market och har erhållit godkännande för listning på NGM Nordic SME

Railway Metrics and Dynamics Sweden AB ("RMD") meddelar att Spotlight har godkänt bolagets ansökan om avnotering från Spotlight Stock Market. Sista handelsdag på Spotlight Stock Market är planerad till den 30 maj 2024. RMD har erhållit godkännande för listning på Nordic SME på Nordic Growth Market ("NGM") med första handelsdag den 31 maj 2024.

Listbytet markerar en betydande milstolpe i RMDs strategiska övergång till NGM Nordic SME. Listbytet förväntas stödja RMD strävan att förbättra operativ effektivitet och utöka bolagets närvaro på de europeiska marknaderna. RMD ser fram emot en smidig övergång och en positiv framtid på NGM, där den första handelsdagen är 31 maj 2024.


Aktieägare i RMD kommer inte att behöva vidta några åtgärder med anledning av bytet av marknadsplats.

För mer information, vänligen kontakta:

Jan Lindqvist, VD
Telefon: +46 (0)70-587 76 26
E-mail:
jan.lindqvist@railwaymetrics.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Railway Metrics and Dynamics Sweden AB