Press release from Companies

Publicerat: 2024-06-03 18:00:00

Spermosens AB (publ): Spermosens genomför effektivisering av marknadskommunikation och ändrar från svenska till engelska

Spermosens genomför effektivisering av marknadskommunikation och ändrar från svenska till engelska för pressreleaser och delårsrapporter.

Spermosens verkar på en global marknad. Beslutet att effektivisera Bolagets marknadskommunikation, och göra engelska till det huvudsakliga språket, ligger i linje med Bolagets ambition att verka på en global marknad. Kommunikationen på Bolagets hemsida sker redan på engelska och hemsidan kommer även fortsättningsvis att vara en viktig plattform för kommunikation med våra ägare, kunder och partners på Bolagets målmarknader.

 

 

 

För mer information vänligen kontakta:

Tore Duvold, VD

info@spermosens.com

 

 

 

Spermosens AB (publ)

Spermosens mål är att förbättra manlig fertilitetsdiagnostik och behandling genom introduktion av banbrytande produkter. Spermosens första patenterade produkt JUNO-Checked mäter bindningsförmågan mellan spermie och äggcell, vilket är en förutsättning för naturlig befruktning. Resultaten bedöms kunna hjälpa läkare att välja lämplig behandlingsmetod, vilket bidrar till fler lyckade IVF-behandlingar, minskat lidande och ökad livskvalitet. WHO uppskattar att mer än 48 miljoner par är drabbade av infertilitet, varav hälften helt eller delvis orsakas av en manlig faktor. Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stockmarket. Aktierna har ISIN-kod SE0015346424 och handlas under kortnamnet SPERM. För mer information, www.spermosens.com

 

 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Spermosens AB (publ)