Press release from Companies

Publicerat: 2024-07-10 15:04:28

MoveByBike Europe AB: Kommuniké från Extra Bolagsstämma (KBR2) den 10 juli 2024 i MoveByBike Europe AB (publ)

Vid andra kontrollstämman den 10 juli 2024 i MoveByBike Europe AB (publ) fattades följande beslut:

  • Sven Wolf utsågs till ordförande vid stämman.
     
  • Stämman fastställde styrelsens redogörelse där styrelsen konstaterar att det egna kapitalet är återställt.
  • Stämman fastställde framläggande av kontrollbalansräkning samt revisorns yttrande.
     
  • Stämman beslutade bolagets fortsätta verksamhet och att det egna kapitalet är återställt.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

 

Fredrik Videlycka, Interims VD

Telefon: +46 (0) 739 46 26 20

E-post: fredrik.videlycka@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

 

 

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.

Läs mer hos Cision
Läs mer om MoveByBike Europe AB