Press release from Companies

Publicerat: 2024-07-10 18:18:15

Krona Public Real Estate AB: Ny verkställande direktör i Krona Public Real Estate AB (publ)

Styrelsen för Krona Public Real Estate AB (publ) ("Krona") har idag utnämnt Johan Åskogh till ny verkställande direktör att tillträda med omedelbar verkan. Johan kommer att ersätta Sven Hegstad, som i samförstånd med styrelsen valt att lämna sin position som verkställande direktör i Krona.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Georgiadis, styrelseordförande, Krona Public Real Estate AB
Telefon: + 46 70-740 30 46

Information

För mer information gällande Krona Public Real Estate AB (publ), vänligen besök www.kronapublic.se och www.spotlightstockmarket.com


tomas.georgiadis@sternerstenhus.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Krona Public Real Estate AB