Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-05-09 13:04:38

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Vindico Group AB: Vindico tappar intäkter och ökar förlusten i första kvartalet

Säkerhetssbolaget Vindico tappar intäkter och ökar förlusten i första kvartalet 2018 jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen sjönk till 3,5 miljoner kronor (3,9), en minskning med 10 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet, resultatet före skatt och nettoresultatet blev -1,4 miljoner kronor (-1,1).
Resultat per aktie hamnade på -0,09 kronor (-0,07).

"Vindico har lidit länge av sega försäljningsprocesser inom affärsområdena DNA-märkning och kameraövervakning men känslan är att det nu börjar lossna varför jag ser fram emot en ökande försäljning och ett förbättrat resultat under kommande kvartal. Intresset på marknaden för våra produkter är stort och då inte minst för Butiks-DNA som nu har fått mycket uppmärksamhet i media", kommenterar vd Carl Schneider i delårsrapporten.

Bolaget har fortfarande en ansträngd likviditet, vilket har lösts genom aktieägarlån och aktieägartillskott från bolagets största ägare, Jovitech Invest ägt av Carl Schneider.

Vindico kommer att under året se över möjligheterna till ytterligare kapitaltillskott vilket kan innebära en nyemission.

Koncernen lämnar inga prognoser. Efterfrågan på de säkerhetslösningar som koncernen har i sin produktportfölj förväntas dock öka under året. Vindico har ett långsiktigt mål att växa organisk med minst 30 procent per år samt genom förvärv. För närvarande prioriteras den befintliga verksamheten för att snarast uppnå lönsamhet inom denna.


Vindico, Mkr Q1-2018 Q1-2017 Förändring
Nettoomsättning 3,5 3,9 -10,3%
Rörelseresultat -1,4 -1,1
Resultat före skatt -1,4 -1,1
Nettoresultat -1,4 -1,1
Resultat per aktie, kronor -0,09 -0,07

Läs mer om Vindico Group AB