Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-11-06 17:16:27

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om PEPTONIC Medical AB: Peptonic Medical tecknar finansieringsavtal med Recall Capital

Forskningsbolaget Peptonic Medical har ingått ett låneavtal med Recall Capital. Lånet kan återbetalas med kontanter, genom en riktad nyemission till Recall Capital med betalning genom kvittning eller genom en kombination av dessa. Det framgår av ett pressmeddelande.

Finansieringsstrukturen innebär att aktieägare i Peptonic lånar ut aktier till Recall Capital. Recall Capital omsätter dessa till likvida medel på marknaden där bolagets aktier är upptagna till handel. De likvida medel som Recall Capital erhåller lånas ut till Peptonic löpande. Lånet kan sedan återbetalas av Peptonic antingen med kontanter eller, om styrelsen finner det mer gynnsamt för bolaget, genom en riktad nyemission till Recall Capital eller genom en kombination av de båda. Bolaget planerar att kunna ta in upptill 10 miljoner kronor via detta upplägg framtill juni 2019.

Vid kontant återbetalning av lånet ska bolaget betala det belopp som motsvarar Recall Capitals kostnad för att på marknaden köpa det antal aktier som sålts multiplicerat med 1,06. Om återbetalning av lånet istället sker genom en riktad nyemission ska Recall Capital ha rätt att teckna det antal aktier som Recall Capital har sålt multiplicerat med 1,06. Ingen annan ersättning än den som angivits ovan utgår från Peptonic.

Styrelsen fick vid den extra bolagsstämman idag den 6 november bemyndigande att genomföra en riktad nyemission. Styrelsens uppfattning är att denna rörelsefinansiering är gynnsam för bolaget. Peptonics styrelse och ledning har därför lånat ut sina aktier till Recall Capital utan ersättning eller krav på kompensation.

"Det här är ett smidigt och kostnadseffektivt sätt att öka rörelsekapitalet i Peptonic", säger Hans von Celsing, ordförande i Peptonic.

Läs mer om PEPTONIC Medical AB