Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-12-10 11:58:22

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om ECOMB AB: Ecombs nyemission tecknades till 64 procent, får in knappt 3,7 miljoner kronor före emissionskostnader

Ecombs företrädesemission tecknades till 64,2 procent och bolaget kommer därmed att tillföras knappt 3,7 miljoner kronor före emissionskostnader, framgår av ett pressmeddelande.

Den 4 december 2018 avslutades teckningstiden för Ecombs företrädesemission. Totalt tecknades 7 368 116 nya aktier, motsvarande ett totalt belopp om 3 684 058 kronor. Därmed uppgår teckningsgraden till 64,2 procent.

Av emissionsbeloppet har 2 989 059,5 kronor , motsvarande 5 978 119 aktier, tecknats med företräde (inklusive kvittning av lån från huvudägare om 185 000 kronor) och 694 998,5 kronor , motsvarande 1 389 997 aktier, tecknats utan företräde.

Genom emissionen tillförs Ecomb 3 684 058 kronor i likvida medel, före emissionskostnader om cirka 0,5 miljoner kronor.
.

Läs mer om ECOMB AB