Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2019-02-20 11:07:22

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Risk Intelligence A/S: Risk Intelligence ökar intäkterna men vänder till negativt resultat i fjärde kvartalet

Risk Intelligence redovisar ökande intäkter men vänder till negativt resultat i fjärde kvartalet 2018 jämfört med samma kvartal föregående år.

Nettoomsättningen steg till 4,5 miljoner danska kronor (4,4), en ökning med 2 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet före avskrivningar, ebitda, blev -1,5 miljoner danska kronor (1,2).

Rörelseresultatet blev -1,9 miljoner danska kronor (0,5).

Resultatet före skatt var -1,6 miljoner danska kronor (0,1).

Resultatet efter skatt blev -1,6 miljoner danska kronor (0,0). Resultatet per aktie blev -0,21 kronor (0,27).

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2018.

Andelen återkommande intäkter av de totala intäkterna steg till 77 procent för helåret 2018 jämfört med 55 procent för 2017.

Bolaget har bekräftade intäkter på 11,6 miljoner danska kronor för helåret 2019, varav 10 miljoner danska kronor är återkommande intäkter. Intäkterna för helåret 2018 var 11,1 miljoner danska kronor.

Risk Intelligence är på rätt väg för att dubblera sin maritima verksamhet år 2020 jämfört med 2017. Utvecklingen inom Landrisk går också bättre än planerat, enligt bolaget och har väntas en kommersiell lansering den 1 oktober.

Bolagets kärnverksamhet är lönsam, men nya initiativ och investeringar har inneburit ett negativt resultat för 2018.

"I korthet har vi haft en tämligen positiv start på vårt liv som ett noterat bolag och vi ser fram emot att skörda från de nya initiativen och investeringarna under 2019 och framåt", kommenterar vd Hans Tino Hansen i bokslutskommunikén.


Risk Intelligence, Mdkk Q4-2018 Q4-2017 Förändring
Nettoomsättning 4,5 4,4 2,3%
EBITDA -1,5 1,2
EBITDA-marginal 27,3%
Rörelseresultat -1,9 0,5
Rörelsemarginal 11,4%
Resultat före skatt -1,9 0,1
Nettoresultat -1,6 0,0

Läs mer om Risk Intelligence A/S