Hem

Publicerat: 2019-02-28 09:50:04

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om TiksPac AB: Tikspac ökar intäkterna men resultatet sjönk i sjätte kvartalet i förlängt räkenskapsår, föreslår utdelning

Miljökonceptbolaget Tikspac ökar intäkterna medan resultatet sjönk i oktober till december 2018 jämfört med samma kvartal föregående år. Det är sjätte kvartalet i bolagets förlängda räkenskapsår på 18 månader. Tikspac övergår nu till kalenderår. Bolaget föreslår sin första utdelning.

Nettoomsättningen steg till 8,6 miljoner kronor (8,1), en ökning med 6,7 procent.

Rörelseresultatet och resultatet efter finansnetto blev 1,7 miljoner kronor (2,4).

Resultatet efter skatt blev 1,4 miljoner kronor (1,8), motsvarande 0,12 kronor per aktie (0,16).

Orderstocken uppgick till 2,2 miljoner kronor (2,0) per den 31 december 2018.

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 6 öre per aktie och en bonusutdelning på 30 öre per aktie. Motiveringen är att styrelsen bedömer att bolagets kassa är större än vad som krävs för aktuella tillväxt- och expansionsplaner. Föregående år lämnades ingen utdelning.

"Tikspac gör ett fantastiskt resultat den senaste 18-månadersperioden. Vi visar ett resultat före skatter på 8,6 miljoner kronor och med en nettoomsättning på 44,2 miljoner kronor. Som tidigare nämnts har vi förlängt vårt bokföringsår med 6 månader så att det följer kalenderår. Detta förenklar för aktiemarknaden att följa Tikspac som bolag", kommenterar vd Stefan Arvidsson i bokslutskommunikén.

"Vi kommer satsa vidare på befintliga marknader med vårt etablerade koncept kompletterat med nya produkter och erbjudanden. Vi vill knyta upp våra sponsorer och kommuner ytterligare för att höja återköpsfrekvensen", kommenterar Stefan Arvidsson utsikterna.

Läs mer om TiksPac AB