Hem

Publicerat: 2019-04-11 09:02:44

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Vindico Group AB: Vindico kallar till årsstämma den 9 maj

Aktieägarna i säkerhetssbolaget Vindico Group kallas till årsstämma den 9 maj i Mölndal.

Styrelsen föreslår omval av Carl Schneider och nyval av Martin Nyberg, Henrik Olsen och Ulrika Stjernfelt till styrelseledamöter samt att styrelsen sålunda skall bestå av fyra ledamöter. Ann-Charlotte Salomonsson och Tomas Welin har avböjt omval. Styrelseförslaget blev känt den 26 februari och har därefter kompletterats med ett tredje nyval till styrelsen.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att emittera högst 10 miljoner aktier.

Styrelsen föreslår att stämman godkänner ett incitamentsprogram riktad till ledningen och nyckelpersoner på högst 400 000 teckningsoptioner, vilket motsvarar lika många aktier.

Läs mer om Vindico Group AB