Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2019-04-25 08:21:10

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om QBNK Holding AB: QBNK ökar intäkterna och vänder till vinst i första kvartalet

Teknikbolaget QBNK redovisar ökande intäkter och vänder till vinst i första kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen steg till 6,6 miljoner kronor (6,3), en ökning med 5 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet före avskrivningar, ebitda-resultat blev 1,1 miljoner kronor (0,1), med en ebitda-marginal på 16,7 procent (1,6).

Rörelseresultatet blev 0,5 miljoner kronor (-1,2), med en rörelsemarginal på 7,6 procent.

Resultatet före skatt var 0,5 miljoner kronor (-1,3). Resultatet efter skatt blev 0,4 miljoner kronor (-1,2).

De totala abonnemangsintäkterna steg med 5 procent till 4,7 miljoner kronor jämfört med samma kvartal i fjol. Abonnemangsintäkterna för Qbank ökade samtidigt med 25 procent.
Abonnemangsintäkternas andel av nettoomsättningen uppgår till 71 procent i kvartalet.

"Andelen abonnemang står för 71 procent av omsättningen under kvartalet. Enligt flera oberoende analyshus kommer marknaden för Digital Asset Management ha en årlig tillväxt på över 20 procent kommande fem år. Vårt bolag är nu skuldfritt med en god likviditet vilket ger oss möjlighet till att ansvarsfullt investera i ytterligare lönsam organisk tillväxt. Under 2019 ser vi fram emot att fortsätta utveckla bolaget till ett högpresterande SaaS-bolag inom Digital Asset Management som är en expansiv och dynamisk marknadsnisch", kommenterar vd Jonas Bergh i delårsrapporten.


QBNK, Mkr Q1-2019 Q1-2018 Förändring
Nettoomsättning 6,6 6,3 4,8%
EBITDA 1,1 0,1 1 000,0%
EBITDA-marginal 16,7% 1,6%
Rörelseresultat 0,5 -1,2
Rörelsemarginal 7,6%
Resultat före skatt 0,5 -1,3
Nettoresultat 0,4 -1,2

Läs mer om QBNK Holding AB