Hem

Publicerat: 2019-05-06 09:07:06

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om TiksPac AB: Tikspac ökar intäkterna men resultatet sjönk i första kvartalet

Miljökonceptbolaget Tikspac redovisar ökade intäkter samtidigt som resultatet sjönk i första kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen steg till 6,4 miljoner kronor (5,7), en ökning med 12 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev 0,3 miljoner kronor (0,8), med en rörelsemarginal på 4,7 procent (14,0).

Resultatet före skatt var 0,3 miljoner kronor (0,8).

Resultatet efter skatt blev 0,2 miljoner kronor (0,5). Resultat per aktie hamnade på 0,02 kronor (0,04).

Antalet sålda platser steg till 539, jämfört med 510 samma kvartal i fjol.

Orderstocken var på 2,8 miljoner kronor (2,7). Med orderstock menas hos Tikspac de projekt där kunden signerat avtal om medverkan under två år men där projektet ännu inte är avslutat och levererat till kommunen. Det faktiska värdet på orderstocken är därmed 5,8 miljoner kronor.

"Det är ett bra och normalt resultat för perioden trots att det är en minskning från föregående år. Med en stark orderstock och nya produkter är vi väl rustade för framtiden", skriver Tikspac i delårsrapporten.

"Som jag nämnde förra rapporten kommer vi satsa vidare på befintliga marknader med vårt etablerade koncept kompletterat med nya produkter och erbjudanden. Vi vill knyta upp våra sponsorer och kommuner ytterligare för att höja återköpsfrekvensen men även attrahera nya kunder som väljer att investera i en hållbar framtid", kommenterar vd Stefan Arvidsson i delårsrapporten.

"Skräpplockarstationen tror vi kan bli en viktig del i Tikspacs framtid. Vi ser att det finns en stor potential för oss att tillgodose ett behov hos kommunerna med en produkt som passar in i vårt koncept och vår vision. Kommunerna har avsatt medel i budget för miljö och renhållning därmed finns en möjlighet för Tikspac att göra en bra affär. Vi upplever att detta är ett projekt som tilltalar kommuner och är lätt att ta till sig då det ger alla en möjlighet att göra en insats för närmiljön", fortsätter Stefan Arvidsson.


Tikspac, Mkr Q1-2019 Q1-2018 Förändring
Nettoomsättning 6,4 5,7 12,3%
Rörelseresultat 0,3 0,8 -62,5%
Rörelsemarginal 4,7% 14,0%
Resultat före skatt 0,3 0,8 -62,5%
Nettoresultat 0,2 0,5 -60,0%
Resultat per aktie, kronor 0,02 0,04

Läs mer om TiksPac AB