Hem

Publicerat: 2019-05-09 14:57:05

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Vindico Group AB: Vindico minskar omsättning men även förlusten under första kvartalet, ser över möjlighet till kapitaltillskott

Säkerhetssbolaget Vindico redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Förlusten minskar men likviditeten är ansträngd och bolaget ska undersöka möjligheter till kapitaltillskott.

Omsättningen uppgick till 3,0 miljoner kronor (3,5), en minskning med 14 procent mot föregående år.

Ebitda-resultat blev -0,8 miljoner kronor (-1,1).

Rörelseresultatet blev -1,1 miljoner kronor (-1,4).

Resultatet före och efter skatt var -1,1 miljoner kronor (-1,4). Resultat per aktie hamnade på -0,07 kronor (-0,09).

"Försäljningen under första kvartalet blev något mindre än jämförelseperioden, vilket naturligtvis inte var enligt plan. Framför allt nådde inte försäljningen inom affärsområdet kamerabevakning, som är vårt största affärsområde, förväntad nivå bland annat beroende på mindre orderingång från avtalskunder. Göteborgs Stad är fortsatt en viktig kund till oss med försäljning till bland annat skolor och parkeringsgarage", skriver vd Carl Schneider i rapporten.

Han beskriver att inte heller försäljningen inom affärsområdet DNA-märkning blev som väntat.

"Precis som tidigare kvartal så tar det lång tid för butikskedjorna att bestämma sig och man vill först göra utvärderingar. De kedjor som har testat har dock sett mycket goda resultat av vårt koncept ButiksDNA, varför vi fortfarande ser mycket positivt på den framtida försäljningen av ButiksDNA."

Vindico lämnar inga prognoser i dagsläget, men efterfrågan på de säkerhetslösningar som koncernen har i sin produktportfölj förväntas öka under det kommande året. Företaget ska under andra kvartalet se över möjligheterna till ytterligare kapitaltillskott. Nyligen togs 0,9 miljoner kronor in i kortfristigt aktieägarlån.


Vindico, Mkr Q1-2019 Q1-2018 Förändring
Nettoomsättning 3,0 3,5 -14,3%
EBITDA -0,8 -1,1
Rörelseresultat -1,1 -1,4
Resultat före skatt -1,1 -1,4
Nettoresultat -1,1 -1,4
Resultat per aktie, kronor -0,07 -0,09

Läs mer om Vindico Group AB