Hem

Publicerat: 2019-05-10 10:38:39

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om ESEN eSports AB: Esen Esports tappar intäkter och ökar förlusten i första kvartalet

Esportbolaget Esen Esports redovisar lägre intäkter och ökad förlust i första kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen sjönk till 0,5 miljoner kronor (0,9), en minskning med 44 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev -1,1 miljoner kronor (-0,8).

Resultatet före och efter skatt var -1,1 miljoner kronor (-0,8). Resultat per aktie hamnade på -0,23 kronor (0,26).

"När vi summerar första kvartalet så är omsättningen en stor besvikelse. Vi når inte alls upp till våra interna försäljningsmål och förväntningar. Den minskade omsättningen jämfört med motsvarande period föregående år beror på att vi inte lyckats ersätta två betydande annonsörer. Den primära utmaningen som vi har är att marknaden fortsatt behöver utbildas kring e-sporten. De flesta har inte insett hur stor målgruppen blivit och vilka möjligheter som erbjuds", kommenterar vd Joakim Söderberg i delårsrapporten.

Esen Esports har rekryterat säljare vilket lett till att bolaget har fler leads än någonsin under senare del av kvartalet.

"Det är ett flertal företag som idag ligger i startgroparna för att gå in i e-sporten genom Esen. Men det är en process som tar längre tid än förväntat. Statistiken talar sitt tydliga språk, e-sporten växer så det knakar bland utövare och följare", fortsätter Joakim Söderberg.


Esen Esports, Mkr Q1-2019 Q1-2018 Förändring
Nettoomsättning 0,5 0,9 -44,4%
Rörelseresultat -1,1 -0,8
Resultat före skatt -1,1 -0,8
Nettoresultat -1,1 -0,8
Resultat per aktie, kronor -0,23 0,26

Läs mer om ESEN eSports AB