Hem

Publicerat: 2019-05-15 08:17:47

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Shortcut Media AB: Shortcut Media ökade omsättningen och resultatet

Filmproduktionsbolaget Shortcut Media redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen uppgick till 18,1 miljoner kronor (14,5), en ökning med 25 procent mot föregående år.

Ebita-resultat blev 1,9 miljoner kronor (-0,8), med en ebita-marginal på 10,5 procent.

Resultatet före skatt var 1,1 miljoner kronor (-2,1).

Resultat per aktie hamnade på 0,06 kronor (-0,25).

"Det nya året har inletts med händelserika månader. Som jag nämnde i föregående rapport kom vi på plats med de prioriterade konsolideringsaktiviteterna under sista kvartalet 2018. Syftet var att skapa förutsättningar för att återgå till lönsam tillväxt", skriver vd Anders Brinck i rapporten.

Han pekar på att arbetet gett ett resultat.

"Arbetet har gett resultat. Första kvartalet under 2019 gjorde SMG ett av sina bästa kvartal hittills."

Shortcut Media arbetar med att samla de Stockholmsbaserade verksamheterna under ett tak. Företaget ser också över hur man arbetar med olika varumärken.


Shortcut Media, Mkr Q1-2019 Q1-2018 Förändring
Nettoomsättning 18,1 14,5 24,8%
EBITA 1,9 -0,8
EBITA-marginal 10,5%
Resultat före skatt 1,1 -2,1
Resultat per aktie, kronor 0,06 -0,25

Läs mer om Shortcut Media AB