Hem

Publicerat: 2019-05-15 08:47:05

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om PEPTONIC Medical AB: Peptonic Medical ökar omsättning och redovisar små förändringar av resultatet

Forskningsbolaget Peptonic Medical redovisar en ökad omsättning och små förändringar av sitt resultat.

Omsättningen uppgick till 1,5 miljoner kronor (0).

Rörelseresultatet blev -3,2 miljoner kronor (-2,8).

Resultatet före och efter skatt var -3,5 miljoner kronor (-2,8).

"Peptonic är inne i en spännande fas och vi har stora förväntningar inför nästa kvartal – inte minst gällande försäljningsutvecklingen", skriver vd Johan Inborr i rapporten.

Peptonic Medical-chefen arbetar också på en breddning av försäljningen.

"Årets första kvartal i Peptonic Medical har präglats av fortsatt fokus på lanseringen och marknadsföringen av VagiVital. Förutom att bredda distributionen till flera apotek och flera e-handelsplattformar, så har stora resurser lagts på att nå ut med budskapet om VagiVital? till kunderna. En stor satsning har gjorts för att ta fram en tilltalande och fångande TV-reklam", skriver han.


Peptonic Medical, Mkr Q1-2019 Q1-2018
Nettoomsättning 1,5 0
Rörelseresultat -3,2 -2,8
Resultat före skatt -3,5 -2,8
Nettoresultat -3,5 -2,8

Läs mer om PEPTONIC Medical AB