Hem

Publicerat: 2019-05-15 16:54:53

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Redwood Pharma AB: Redwood Pharma tilldelas en allvarlig erinran och åläggs att betala ett vite om en årsavgift

Disciplinkommittén tilldelar forskningsbolaget Redwood Pharma en allvarlig erinran samt ålägger bolaget att till Spotlight Stock Market betala ett vite motsvarande en årsavgift. Det framgår av ett pressmeddelande från marknadsplatsen.

Disciplinkommittén konstaterar att det inte råder någon oenighet om de faktiska omständigheterna i ärendet. Enligt artikel 17 i MAR ska ett bolag offentliggöra insiderinformation så snart som möjligt.

Enligt Disciplinkommitténs bedömning står det klart att innehållet i den ungerska läkemedelsmyndighetens beslut utgjorde insiderinformation i förhållande till Redwoods aktier. Redwood har även behandlat informationen på detta sätt. Det är klarlagt att den ungerska myndigheten laddade upp beslutet på sin webbplats på eftermiddagen den 9 november 2018 vilket samtidigt meddelades Redwoods ombud via e-post. Redwood offentliggjorde emellertid insiderinformationen först på eftermiddagen den 12 november 2018.

Redwoods underlåtenhet att så snart som möjligt offentliggöra den ifrågavarande informationen innebär att Bolaget har åsidosatt bestämmelserna i artikel 17 i MAR och noteringsavtalet, bilaga 2, punkt 6, vilken grundar sig på MAR.

Ett korrekt offentliggörande av insiderinformation är av central betydelse för upprätthållandet av förtroendet för värdepappersmarknaden. Disciplinkommittén ser därför allvarligt på bolagets överträdelse. Påföljden bör bestämmas till en allvarlig erinran i förening med ett vite motsvarande en årsavgift.

Läs mer om Redwood Pharma AB