Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2019-05-16 15:55:32

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Smoltek Nanotech: Smoltek utökar förlusten under första kvartalet

Nanoteknikbolaget Smoltek redovisar som väntat ingen omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Förlusten utökades något.

Omsättningen uppgick till 0 miljoner kronor (0).

Resultatet före skatt var -2,8 miljoner kronor (-2,2).

Likvida medel uppgick till 1,8 miljoner kronor.

Bolaget har under kvartalet genomfört en nyemission.

"Sammantaget tillförde nyemissionen bolaget 42,5 miljoner kronor före kostnader och emissionslikviden bokfördes på bolagets konto i början av april. Detta betyder att fortsatt drift och den finansiella plattformen för bolagets nästa fas med tillhörande expansionsplaner är säkrad", skriver bolaget i rapporten.


Smoltek, Mkr Q1-2019 Q1-2018
Nettoomsättning 0 0
Resultat före skatt -2,8 -2,2

Läs mer om Smoltek Nanotech