Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2019-05-16 16:36:23

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om PharmaLundensis AB: Pharmalundensis redovisar som planerat små förändringar av resultatet

Forskningsbolaget Pharmalundensis redovisar som planerat små förändringar av sitt resultat och ingen omsättning för det första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 0,0 miljoner kronor (0,0).

Rörelseresultatet blev samt resultatet före och efter skatt var -1,2 miljoner kronor (-1,1). Resultat per aktie hamnade på -0,05 kronor (-0,06).

Pharmalundensis uppger att det pågår diskussioner om utlicensiering av EcoFilter på tre europeiska marknaden.

Under rubriken "Framtid" skriver bolaget att utvecklingen av EcoFilter-systemet är klar och att det nu håller på att säljas in till sjukvården. Landstingen erbjuds abonnemang på reningstjänsten med 5-20 års kontrakt.

"Vi bygger upp en reningscentral i varje storstadsregion och fraktar dit avloppsvatten från sjukhusen med tankbil. Reningen blir 99,9 procent och efter förbränning återstår bara koldioxid och vatten", skriver bolaget.

Pharmalundensis planerar därefter att expandera i något eller några av de nordiska länderna. I Europa är tanken att licensiera ut systemet och det pågår just nu förhandlingar i tre marknader.


Pharmalundensis, Mkr Q1-2019 Q1-2018
Nettoomsättning 0,0 0,0
Rörelseresultat -1,2 -1,1
Resultat före skatt -1,2 -1,1
Nettoresultat -1,2 -1,1
Resultat per aktie, kronor -0,05 -0,06

Läs mer om PharmaLundensis AB