Hem

Publicerat: 2019-05-22 07:55:54

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Medfield Diagnostics AB: Medfield Diagnostics ökar omsättning och förlust under första kvartalet (R)

(Rättar rubrik)

Strokespecialisten Medfield Diagnostics redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en ökad förlust.

Omsättningen uppgick till 1,9 miljoner kronor (1,2), en ökning med 58 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev -1,9 miljoner kronor (-1,2).

Resultatet före skatt var -1,9 miljoner kronor (-1,2).

Resultatet efter skatt blev -1,9 miljoner kronor (-1,2).

Resultat per aktie hamnade på -0,08 kronor (-0,06).

Under perioden har marknadsaktiviteterna intensifierats i syfte att öka intresset för
Medfield och för instrumentet MD100. Fokus har varit kunder i Sverige och Norge, skriver bolaget i delårsrapporten.

I Kina fortsatte verksamheten enligt plan. Medfield Asia har flera pågående diskussioner med potentiella partners.

"Intresset för Medfield och MD100 är mycket stort och sannolikt blir ett första steg att genomföra en klinisk studie. Studiesamarbete är på de flesta marknader ett etablerat sätt att påbörja en mer långvarig affärsrelation", skriver bolaget.


Medfield Diagnostics, Mkr Q1-2019 Q1-2018 Förändring
Nettoomsättning 1,9 1,2 58,3%
Rörelseresultat -1,9 -1,2
Resultat före skatt -1,9 -1,2
Nettoresultat -1,9 -1,2
Resultat per aktie, kronor -0,08 -0,06

Läs mer om Medfield Diagnostics AB