Hem

Publicerat: 2019-06-25 08:54:10

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Jetty AB: Jettys emission skall användas för att driva försäljning och räcka till positivt kassaflöde - vd

Affärssystembolaget Jetty, som har tagit fram ett system för hantering av event, har expanderat långsammare än väntat, men under det första kvartalet började försäljningen att ta fart och den aktuella nyemissionen skall räcka för att driva företaget till positivt kassaflöde. Det uppgav vd:n Dan Sonesson på måndagskvällen i samband med ett investerarmöte arrangerat av Financial Stockholm på Anglais.

Fokus för Jetty ligger på den amerikanska marknaden där man nu har fått rätt chef på plats. Verksamheten leds av nyrekryterade Brandon Schmidt.

- Vi har ett väldigt gott och upparbetat kontaktnät. Vi har under en period försökt att rekrytera personal till plats. Det har tagit tid, men lyckats bra, säger Sonesson.

Han bedömer att den nordiska marknaden är värd 195 miljoner kronor. Europa och USA är betydligt större med ett värde om 3 respektive 3,3 miljarder kronor. Sonesson ser inte några begränsningar vad gäller expansion utomlands.

- Event är likvärdiga runt om i världen. Det är enkelt att expandera utomlands, säger han.

Jetty är aktuellt med en nyemission. Företaget tar in 6,4 miljoner kronor. Teckningskursen är 1 krona per aktie. Emissionen är inte helt säkerställd.

Sonesson är tydlig med att företaget måste få upp sin försäljning. Det är också dit kapitalet kommer att gå.

- Försäljning, försäljning, försäljning. Produktutveckling är vi ganska klara med, säger han.

Finansieringsrundan skall räcka till att verksamheten når ett positivt kassaflöde om man inte fattar något strategiskt beslut kring expansion, enligt Jetty-chefen.

Läs mer om Jetty AB