Hem

Publicerat: 2019-07-01 14:24:55

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Ortoma AB: Ortoma avslutar exklusivitetsavtal med europeiskt bolag

Medicinteknikbolaget Ortoma har under en tid haft ett exklusivitetsavtal med ett europeiskt bolag som har kinesiska ägarintressen. Ortoma förband sig med avtal att fram till den 30 juni inte inleda diskussioner eller förhandlingar med andra bolag med huvudkontor i Asien. Avtalet gav motparten möjlighet att göra en preliminär utvärdering av Ortomas teknik och förhandla om kommersiella villkor under en begränsad exklusivitet.

Ortoma och det europeiska bolaget har nu ömsesidigt kommit överens om att fortsätta utvärdera kommersiella möjligheter på icke-exklusiv basis. Det framgår av ett pressmeddelande.

Ortoma kommer under den omedelbara framtiden fortsätta dialoger med potentiella industriella samarbetspartners, inklusive förut nämnda europeiska bolaget, på icke-exklusiv basis.

Läs mer om Ortoma AB