Hem

Publicerat: 2019-07-09 11:50:49

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Absolicon Solar Collector AB: Konsortiet Solarsimple med Absolicon och Industrial Solar fick ej finansiering från Eurostar

Konsortiet bakom Solarsimple fick på grund av otillräcklig nationell finansiering inte igenom sin ansökan hos Eurostar, trots att projektet klarade tröskelvärdet för att kunna beviljas medel. Parterna samarbetar dock i fler andra ansökningar inom EU:s system för forskningsfinansiering H2020. Det framgår av ett pressmeddelande.

Konsortiet bakom ansökan består av solvärmeföretagen Absolicon och Industrial Solar, forskningsorganisationerna TUV, SPF och DTU och bland annat mejerikoncernen Emmi samt det privata konsultbolaget Plan Energi. Tillsammans skulle de skapa ett system av pilotanläggningar för solvärme inom industrier. Finansieringsgraden skulle vara 48 procent.

"En ny ansökan där vi tagit åt oss förbättringsförslag från de oberoende bedömare som poängsatt ansökan kommer med största sannolikhet att lämnas in för nästa omgång redan i september 2019", skriver Absolicon.

Samtidigt pågår arbete i sex parallella konsortier som arbetar med ansökningar till större Horizon 2020 projekt. Varje konsortium leds av prominenta forskningsorganisationer och projekten söker mellan 3-5 miljoner euro, motsvarande 30-50 miljoner kronor. Absolicons andel ligger kring 10 procent av de totala budgetarna.

Läs mer om Absolicon Solar Collector AB