Hem

Publicerat: 2019-07-30 13:17:20

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Raybased AB: Raybased kallar till extra årsstämma för beslut om emission av konvertibler

Fastighetsteknikbolaget Raybased kallar till extra årsstämma den 13 augusti där man ska besluta om styrelsens bemyndigande till att fatta beslut om emission av konvertibler.

Styrelsen har identifierat ett kapitalbehov på grund av bolagets ändrade affärsmodell och anser därmed att man behöver tillsätta ytterligare kapital för att inte bromsa den positiva marknadsutvecklingen.

Därmed föreslås att det bästa alternativet för bolaget är en riktad konvertibelemission. Vid årsstämma ska man rösta gällande att bemyndiga styrelsen rätten att med avvikelse från aktieägares företrädesrätt besluta om emission av konvertibel.

Beslutet ska innebära en konverteringskurs på minst 1,85 kronor per aktie och avse ett sammanlagt belopp om högst 10 miljoner kronor.

Läs mer om Raybased AB