Hem

Publicerat: 2019-08-16 09:53:42

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om PEPTONIC Medical AB: Peptonic Medical visade omsättning men ökade förlusten - lansering i Norge och Danmarks väntas under kvartalet

Forskningsbolaget Peptonic Medical redovisar omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar samtidigt en ökad förlust.

Omsättningen uppgick till 1,0 miljoner kronor (0).

Rörelseresultatet blev -5,0 miljoner kronor (-3,6). Resultatet före och efter skatt var -5,4 miljoner kronor (-3,6). Resultat per aktie hamnade på -0,06 kronor (-0,04).

"Att bygga ett nytt varumärke och få igång en försäljning av en ny produkt kräver både investeringar och tålamod. Vi har utvecklat en modell och lagt oss på en nivå som utifrån våra resurser känns optimal, men som kontinuerligt justeras utifrån utfall och analyser", kommenterar vd Johan Inborr.

Han uppger vidare att förberedelserna för att starta försäljningen av Vagivital via nätbutiker i Norge och Danmark pågår för fullt, men att starten har fördröjts av lång leveranstid för tuberna med flerspråkstryck. Bolaget räknar dock med att komma igång under innevarande kvartal.

Vidare arbetar Peptonic aktivt vidare på att utöka distributionen av Vagivital i och utanför Europa.

Kassa och bank uppgick vid slutet av perioden till 22,7 miljoner kronor.


Peptonic Medical, Mkr Q2-2019 Q2-2018
Nettoomsättning 1,0 0
Rörelseresultat -5,0 -3,6
Resultat före skatt -5,4 -3,6
Nettoresultat -5,4 -3,6
Resultat per aktie, kronor -0,06 -0,04

Läs mer om PEPTONIC Medical AB