Hem

Publicerat: 2019-08-20 09:25:35

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Vindico Group AB: Vindico ökar intäkterna och minskar förlusten i andra kvartalet

Säkerhetssbolaget Vindico redovisar ökande intäkter och minskad förlust i andra kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen steg till 3,1 miljoner kronor (3,0), en ökning med 3 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet före avskrivningar, ebitda-resultat blev -0,8 miljoner kronor (-1,4).

Rörelseresultatet blev -1,1 miljoner kronor (-1,7).

Resultatet före och efter skatt var -1,1 miljoner kronor (-1,7). Resultat per aktie hamnade på -0,07 kronor (-0,11).

Bolaget har under andra kvartalet tillförts 1,2 miljoner kronor i likviditetstillskott i form av aktieägarlån och aktieägartillskott.

Orderstocken inom affärsområdet Kamerabevakning uppgår till cirka 3 miljoner kronor.

"Jag har genom mitt bolag Jovitech Invest fortsatt skjuta till likvida medel för att verksamheten skall kunna rulla vidare till dess att vi har vänt till positiva siffror och det gör jag självklart på grund av att jag fortsatt tror mycket starkt på Vindico och dess affär", kommenterar Carl Schneider, tillförordnad vd i Vindico.

Vindico lämnar inga prognoser. Efterfrågan på de säkerhetslösningar som koncernen har i sin produktportfölj förväntas dock öka under året. Vindico har ett långsiktigt mål att växa organisk med minst 30 procent per år samt genom förvärv. För närvarande prioriteras den befintliga verksamheten för att snarast uppnå lönsamhet inom denna.


Vindico, Mkr Q2-2019 Q2-2018 Förändring
Nettoomsättning 3,1 3,0 3,3%
EBITDA -0,8 -1,4
Rörelseresultat -1,1 -1,7
Resultat före skatt -1,1 -1,7
Nettoresultat -1,1 -1,7
Resultat per aktie, kronor -0,07 -0,11

Läs mer om Vindico Group AB