Hem

Publicerat: 2019-08-21 08:08:45

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Shortcut Media AB: Shortcut Media ökar omsättning och vinst under andra kvartalet

Filmproduktionsbolaget Shortcut Media ökade såväl omsättningen som vinsten i det andra kvartalet.

Omsättningen uppgick till 18,8 miljoner kronor (15,4), en ökning med 22 procent mot föregående år.

Ebitda-resultat blev 1,1 miljoner kronor (0,7), med en ebitda-marginal på 5,9 procent (4,5).

Ebita-resultat blev 1 miljoner kronor (0,6), med en ebita-marginal på 5,3 procent (3,9).

Resultatet före skatt var 0,7 miljoner kronor (-0,3).

Resultatet efter skatt blev 0,1 miljoner kronor (-0,6).

Resultat per aktie hamnade på 0,01 kronor (-0,06).

Under årets sex första månader har företaget presterat starkare än de mål som bolaget satt upp. Det skriver vd Anders Brinck i rapporten. Företaget utvärderar olika fokusområden för expansion.

"De positiva resultat och kassaflöden som SMG genererar skapar utrymme för strategiska
investeringar och strukturaffärer för koncernen det kommande året, både i befintliga och nya
verksamheter. Vi utvärderar fokusområden för sådana investeringar och kommer att uppdatera kring hur arbetet fortskrider löpande", skriver Shortcut Media-chefen.

Fokus ligger just nu på att samla verksamheterna i Stockholm.


Shortcut Media, Mkr Q2-2019 Q2-2018 Förändring
Nettoomsättning 18,8 15,4 22,1%
EBITDA 1,1 0,7 57,1%
EBITDA-marginal 5,9% 4,5%
EBITA 1 0,6 66,7%
EBITA-marginal 5,3% 3,9%
Resultat före skatt 0,7 -0,3
Nettoresultat 0,1 -0,6
Resultat per aktie, kronor 0,01 -0,06

Läs mer om Shortcut Media AB