Hem

Publicerat: 2019-08-21 10:09:31

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om PEN Concept Group AB: Pen Concept tappar intäkter och minskar förlusten i andra kvartalet

Butiksinredningsbolaget Pen Concept redovisar lägre intäkter kombinerat med en minskad förlust i andra kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen sjönk till 29,8 miljoner kronor (44,4), en minskning med 33 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev -1,4 miljoner kronor (-2,9).

Resultatet före skatt var -0,6 miljoner kronor (-3,3).

Resultatet efter skatt blev -0,6 miljoner kronor (-2,7). Resultat per aktie hamnade på -0,02 kronor (-0,12).

"Under andra kvartalet har fokus legat på att effektivisera organisationen och stärka kundengagemang. Vi ser nu en stark orderingång inför andra halvåret vilket är mycket positivt", kommenterar vd Magnus Hjort i delårsrapporten.

"Sammanfattningsvis har andra kvartalet varit ett kvartal där fokus legat på att genomföra den omstrukturering och effektivisering som vi planerat. Det återstår en del förändringsarbete men den stora delen är genomförd. Jag är helt övertygad om att vi kommer fortsätta att se resultatförbättringar under andra halvåret 2019", avslutar Magnus Hjort.


Pen Concept, Mkr Q2-2019 Q2-2018 Förändring
Nettoomsättning 29,8 44,4 -32,9%
Rörelseresultat -1,4 -2,9
Resultat före skatt -0,6 -3,3
Nettoresultat -0,6 -2,7
Resultat per aktie, kronor -0,02 -0,12

Läs mer om PEN Concept Group AB