Hem

Publicerat: 2019-08-22 14:55:57

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om ESEN eSports AB: Esen Esports tappar intäkter och ökar förlusten i andra kvartalet

Esportbolaget Esen Esports tappar intäkter och ökar förlusten i andra kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen sjönk till 0,2 miljoner kronor (0,8), en minskning med 75 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev -1,4 miljoner kronor (-0,9).

Resultatet före och efter skatt var -1,4 miljoner kronor (-0,9). Resultat per aktie hamnade på -0,29 kronor (-0,28).

"Bolaget har genomgått en del faser från start och vi ser nu att vi har hittat en väg som ger hopp. Nu skall vi fokusera på att nå lönsamhet och hålla våra kostnader nere. Så att vi när tiden är mogen kan återuppta nya satsningar", kommenterar vd Joakim Stenberg i delårsrapporten.


Esen Esports, Mkr Q2-2019 Q2-2018 Förändring
Nettoomsättning 0,2 0,8 -75,0%
Rörelseresultat -1,4 -0,9
Resultat före skatt -1,4 -0,9
Nettoresultat -1,4 -0,9
Resultat per aktie, kronor -0,29 -0,28

Läs mer om ESEN eSports AB