Hem

Publicerat: 2019-08-23 08:48:20

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om IA Industriarmatur: IA Industriarmatur minskar omsättning men ökar rörelseresultat under andra kvartalet

IA Industriarmatur redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad förlust.

Omsättningen uppgick till 8,8 miljoner kronor (9,1), en minskning med 3 procent mot föregående år.

Ebitda-resultat blev 0 miljoner kronor (0,5).

Rörelseresultatet blev -0,5 miljoner kronor (-0,7).

Resultatet efter skatt blev -0,5 miljoner kronor (-0,7).

Resultat per aktie hamnade på -0,14 kronor (-0,18).

Likvida medel inklusive checkräkningskredit uppgår till 10,4 miljoner kronor.

"Med en sund affär som följer plan, en kompetent organisation och en ekonomi i balans samt en unik portfölj av egna uppkopplade produkter och tjänster går vi nu in i andra halvåret, som historiskt varit bolagets starkaste period, med goda förutsättningar för tillväxt både i Norden och internationellt", säger vd Jan-Erik Nilsson i en kommentar.


IA Industriarmatur, Mkr 2019-04-01 - 2019-06-30 2018-04-01 - 2018-06-30 Förändring
Nettoomsättning 8,8 9,1 -3,3%
EBITDA 0 0,5
EBITDA-marginal 5,5%
Rörelseresultat -0,5 -0,7
Nettoresultat -0,5 -0,7
Resultat per aktie, kronor -0,14 -0,18

Läs mer om IA Industriarmatur