Hem

Publicerat: 2019-08-23 08:55:06

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Ortoma AB: Ortoma redovisar som förväntat inga intäkter i andra kvartalet

Medicinteknikbolaget Ortoma redovisar som förväntat inga intäkter i andra kvartalet 2019. Resultatförändringarna var små jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen var noll kronor, i likhet med samma kvartal i fjol. Aktiverat utvecklingsarbete var 2,3 miljoner kronor (2,8).

Rörelseresultatet blev -3,0 miljoner kronor (-3,1).

Resultatet före och efter skatt var -3,2 miljoner kronor (-3,1). Resultat per aktie hamnade på -0,20 kronor (-0,20).

Kassa och bank var på 0,7 miljoner kronor (0,9) per den 30 juni. Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -1,6 miljoner kronor (-4,1).

Bolaget befinner sig fortsatt i en fas där all energi ägnas åt utveckling av bolagets produkt OTS och har ännu ej haft någon fakturerad omsättning. Ortoma upptog i augusti 2018 ett lån om 2 miljoner kronor, ett lån under oktober 2018 om 2 miljoner kronor samt ett lån om 1 miljon kronor under februari 2019 från Ortomas aktieägare Roy Forslund via bolag, i november 2018 upptog Ortoma ett lån om 2 miljoner kronor från Ortomas aktieägare Peter Möller via bolag samt ett lån om 1 miljon kronor under februari 2019 samt ett lån i december 2018 om 3 miljoner kronor från Ortomas aktieägare Johnny Nordqvist via bolag. Dessa lån är inom ramen för bolagets tidigare kommunicerade tecknade likviditetsfaciliteter.

"Min slutsats är att vi inte bara har en bra produkt, utan att den är unik och världsledande. Jag ser med stor entusiasm och tillförsikt fram mot de aktiviteter som är planerade under de kommande kvartalen", kommenterar vd Linus Byström i delårsrapporten.


Ortoma, Mkr Q2-2019 Q2-2018
Nettoomsättning 0,0 0,0
Rörelseresultat -3,0 -3,1
Resultat före skatt -3,2 -3,1
Nettoresultat -3,2 -3,1
Resultat per aktie, kronor -0,20 -0,20

Läs mer om Ortoma AB