Hem

Publicerat: 2019-08-30 07:56:45

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Medfield Diagnostics AB: Medfield Diagnostics redovisar som väntat ingen omsättning och små förändringar av resultatet

Strokespecialisten Medfield Diagnostics redovisar som väntat ingen omsättning och små förändringar av resultatet i det andra kvartalet.

Rörelseresultatet samt resultatet före och efter skatt blev -1,8 miljoner kronor (-1,4).

"Erfarenheter från de mässor, konferenser och kundbesök bolaget genomfört under perioden har varit fortsatt väldigt givande och inspirerande. Medfields teknologi och produkt, samt de möjligheter detta ger att påverka viktiga vårdförlopp, väcker ett stort intresse och stora förväntningar. Detta skapar goda förutsättningar och möjligheter till framtida affärer och samarbeten", skriver vd Stefan Blomsterberg i rapporten.

Enligt Medfield Diagnostics-chefen pågår det parallellt med marknads- och kundbearbetning ett färdigställandet av klassificeringsalgoritmen i systemet. När tillräcklig prestanda har uppnåtts kommer systemet kunna CE-certifieras, uppger han.

"Detta är den enskilt viktigaste uppgiften för bolaget just nu", avslutar Medfield Diagnostics-chefen.


Medfield Diagnostics, Mkr Q2-2019 Q2-2018
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -1,8 -1,4
Resultat före skatt -1,8 -1,4
Nettoresultat -1,8 -1,4

Läs mer om Medfield Diagnostics AB