Hem

Publicerat: 2019-09-25 15:53:26

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Vindico Group AB: Vindico har erhållit ackumulerat 5,1 miljoner kronor i aktieägartillskott och aktieägarlån

Säkerhetssbolaget Vindicos största ägare Jovitech Invest, som ägs av vd Carl Schneider, har sedan 2017 stöttat bolaget finansiellt genom aktieägarlån och aktieägartillskott. Det framgår av ett pressmeddelande.

Villkorade aktieägartillskott uppgår till 3,9 miljoner kronor. Dessa ägartillskott har följande villkor: Jovitech äger rätt att erhålla återbetalning av tillskottet ur disponibla vinstmedel enligt fastställd balansräkning under förutsättning att sådan återbetalning inte står i strid mot god affärssed. Om disponibla vinstmedel skulle saknas kan återbetalning ske genom att Jovitech tecknar sig för aktier vid en nyemission eller fondemission i Vindico alternativt skall återbetalning ske endast vid likvidation av Vindico och först sedan samtliga fordringsägare fått full betalning, men innan aktieägarna i denna deras egenskap, erhållit återbetalning.

Aktieägarlån uppgår till 1,2 miljoner kronor.Dessa ägarlån har följande villkor: Lånen har en uppläggningskostnad på 2 procent och är räntefria fram till 31 december 2019. Räntan är därefter 4 procent per år. Återbetalning kan ske kontant eller genom kvittning vid emission.

Läs mer om Vindico Group AB