Hem

Publicerat: 2019-09-30 09:23:34

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om AppSpotr AB: Appspotr rapporterar en förlust på 2,6 miljoner kronor i första kvartalet

Mjukvarubolaget Appspotr redovisar en förlust på 2,6 miljoner kronor i första kvartalet, maj till juli 2019. Bolaget redovisar inga jämförelsetal på koncernnivå då koncernen bildades efter första kvartal i fjol.

Nettoomsättningen uppgick till 2,6 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev -2,4 miljoner kronor.

Resultatet före och efter skatt var -2,6 miljoner kronor. Resultat per aktie hamnade på -0,10 kronor.

"Appspotr gör ett bra första kvartal 2019 och likt de två sista kvartalen fortsätter omsättningen att öka. Appspotr är tillsammans med Appsales en av Sveriges ledande leverantörer av appar distribuerade via plattformar för RMAD, Rapid Mobile Application Development", kommenterar vd Patric Bottne i delårsrapporten.

"Appspotr har aldrig befunnit sig i en mer spännande fas än nu", tillägger Patric Bottne.

Likvida medel var på 1,6 miljoner kronor per den 31 juli. Bolaget har en pågående nyemission på 6,4 miljoner kronor som är helt säkerställd.


Appspotr, Mkr Q1-2019/2020 Q1-2018/2019 Förändring
Nettoomsättning 2,6
Rörelseresultat -2,4
Resultat före skatt -2,6
Nettoresultat -2,6
Resultat per aktie, kronor -0,10

Läs mer om AppSpotr AB