Hem

Publicerat: 2019-10-24 10:23:41

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Amhult 2 AB: Amhult 2 ökar intäkterna och rörelseresultatet i tredje kvartalet

Fastighetsbolaget Amhult 2 redovisar ökade intäkter och högre rörelseresultat i tredje kvartalet jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen steg till 12,1 miljoner kronor (8,9), en ökning med 36 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev 6,4 miljoner kronor (5,7), med en rörelsemarginal på 52,9 procent (64,0).
I resultatet ingår inga värdeförändringar på fastigheter, i likhet med samma kvartal i fjol.

Resultatet efter skatt blev 3,6 miljoner kronor (3,7), en minskning med 3 procent mot föregående år.

Hittills i år har ett flertal av de industrilokalerna av äldre karaktär som funnit i Amhult 2:s bestånd nedmonterats samt rivits för att lämna plats åt kommande byggnation främst i kvarter India där markarbeten har påbörjats men även för att frigöra mark för kommande byggnation i kvarter H.

Amhult 2 har vidare beviljats bygglov för en utökning av kvarter Radarflyget 206:1. Bygglovet omfattar en nytillkommen byggnadsarea om 413 kvadratmeter BTA, byggnadsteknisk area, på plan två. Hotel Torslanda kommer att utökas med ytterligare 12 hotell lägenheter och kommer därefter totalt att innehålla 40 hotell lägenheter som bedrivs i Amhults 2:s regi. Byggnationen utförs som en delad entreprenad i egen regi med VBK som projektledare.


Amhult 2, Mkr Q3-2019 Q3-2018 Förändring
Nettoomsättning 12,1 8,9 36,0%
Rörelseresultat 6,4 5,7 12,3%
Rörelsemarginal 52,9% 64,0%
Nettoresultat 3,6 3,7 -2,7%

Läs mer om Amhult 2 AB