Hem

Publicerat: 2019-10-28 07:11:00

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Medfield Diagnostics AB: Medfield Diagnostics genomför nyemission på 16,7 miljoner kronor

Aktieägarna i strokespecialisten Medfield Diagnostics kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 13 december i Göteborg. Stämman föreslås godkänna en nyemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner, med företrädesrätt för aktieägarna.

Villkoren i nyemissionen innebär att en befintlig aktie berättigar till en uniträtt. Sexton uniträtter ger rätt att teckna en unit till teckningskursen 10,40 kronor per unit. En unit består av två nya aktier och en teckningsoption TO1. Det innebär en teckningskurs på 5,20 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.

Bolaget kommer vid fullteckning att emittera 3,21 miljoner nya aktier och 1,60 miljoner teckningsoptioner, vilket motsvarar initalt 16,7 miljoner kronor före emissionskostnader.

Läs mer om Medfield Diagnostics AB