Hem

Publicerat: 2019-10-30 15:45:54

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om MedicPen AB: Medicpen förtydligar utfallet av nyemissionen och emissionskostnaderna

Medicinteknikbolaget Medicpen avslutade den 25 oktober teckningstiden i bolagets nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Nyemissionen tecknades till 24,1 miljoner kronor, inklusive teckningsförbindelser, motsvarande en teckningsgrad om 80,5 procent. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Fredrik Westman och Anders Haskel tecknade vardera 305 092 aktier utan företrädesrätt för vardera 116 243 kronor.

Bolaget tillförs 24,1 miljoner kronor före emissionskostnader som beräknas uppgå till 2,5 miljoner kronor exklusive garantikostnader. Garantikostnader beräknas uppgå till 2,4 miljoner kronor.

Läs mer om MedicPen AB