Hem

Publicerat: 2019-10-31 08:40:58

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om ahaWorld AB: Ahaworld rapporterar positivt ebitda i tredje kvartalet - upprepar målsättning

Bettingbolaget Ahaworld redovisar ökad omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar även positivt ebtida, men minskat rörelseresultat.

"Ett banbrytande kvartal med vinst och kassaflödespositiv verksamhet för första gången i bolagets historia. Ett kvartal fyllt med positiva tecken på att vi nu närmar oss en position
där vi kan fokusera på lönsam tillväxt med en målsättning på 25–30 miljoner kronor i ebitda 2020", skriver vd Erik Ahlberg i rapporten.

Omsättningen uppgick till 6,7 miljoner kronor (5,6), en ökning med 20 procent mot föregående år.

Borträknat Wigets andel av kostnaderna i det tredje kvartalet minskade kostnaderna med 50 procent jämfört med det tredje kvartalet 2018, uppger bolaget.

Ebitda-resultat blev 0,4 miljoner kronor (-1,8), med en ebitda-marginal på 6,0 procent.

Rörelseresultatet blev -4,6 miljoner kronor (-3,0).

Resultatet före och efter skatt var -4,3 miljoner kronor (-4,2). Resultat per aktie hamnade på -0,03 kronor (-0,10).


Ahaworld, Mkr Q3-2019 Q3-2018 Förändring
Nettoomsättning 6,7 5,6 19,6%
EBITDA 0,4 -1,8
EBITDA-marginal 6,0%
Rörelseresultat -4,6 -3,0
Resultat före skatt -4,3 -4,2
Nettoresultat -4,3 -4,2
Resultat per aktie, kronor -0,03 -0,10

Läs mer om ahaWorld AB