Hem

Publicerat: 2019-11-01 12:23:47

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om ESEN eSports AB: Esen Esports minskar omsättning och rörelseresultat under tredje kvartalet

Esportbolaget Esen Esports redovisar minskande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en ökad förlust.

Omsättningen uppgick till 0,5 miljoner kronor (1,0).
Rörelseresultatet blev -1,1 miljoner kronor (-0,4).

Resultatet före skatt var -1,1 miljoner kronor (-0,4).

Resultatet efter skatt blev -1,1 miljoner kronor (-0,4).

Resultat per aktie hamnade på -0,23 kronor (-0,13).

Kassa och bank uppgick till 68 300 kronor (1 052 500).

"Under hösten har vi förhandlat med ett e-handelsbolag gällande förvärv vilket
vi avbrutit på affärsmässiga grunder. Med det positiva som hänt den senaste tiden
har vi för avsikt att genomföra en företrädesemission under Q4 för att stärka vår
finansiella ställning", säger vd Joakim Stenberg i en kommentar.

Bolaget har tidigare meddelat att förvärvet inte skulle genomföras.Esen Esports, Mkr Q3-2019 Q3-2018
Nettoomsättning 0,5 1,0
Rörelseresultat -1,1 -0,4
Resultat före skatt -1,1 -0,4
Nettoresultat -1,1 -0,4
Resultat per aktie, kronor -0,23 -0,13

Läs mer om ESEN eSports AB