Hem

Publicerat: 2019-11-06 13:34:02

Toleranzia: Intressant för den risktolerante - Börsplus

Toleranzia genomför en företrädesemission för att ta nästa steg i utvecklingen av sin läkemedelskandidat mot den autoimmuna sjukdomen Myastenia gravis, MG. Aktien är intressant för den riskvillige investeraren.

Länk till analysen:
https://borsplus.s3.eu-north-1.amazonaws.com/media/pdf/toleranzia-intressant-for-den-risktolerante.pdf


Länk till analysen

Läs mer om Toleranzia AB